Midtaxi
(219)

Opinie

Nowości
- Dodano możliwość pamięci stref przy wyłączaniu aplikacji.
- Zmodernizowany interfejs, dodano menu.
- Zlecenia pogrupowano w strefach na jednym ekranie.
- Dodano dwie zakładki: "W trakcie" oraz "Terminowe".
- Zarezerwowane zlecenia widać w ogólnym wykazie pod ikoną wykrzyknika.
- Dodano powiadomienie o wykonanej rezerwacji zlecenia.
- Dodano rozdział "Mapa" (ze zleceniami).
- Dodano opcję "O programie".
- Poprawiono błędy, zwiększono szybkość działania aplikacji.